Deutsche Post DHL Group vyzýva všetkých svojich zamestnancov k dobrovoľníckym aktivitám

Globálny deň dobrovoľníkov sa v rámci DHL prvý krát uskutočnil v roku 2008 v Ázii, kde zamestnanci venovali svoj čas a energiu na podporu lokálnych projektov v špeciálne určenom case. Odvtedy nadobudol skutočne globálne rozmery. Vlani sa doň zapojilo 108 tis. zamestnancov zo 117 krajín. Na 1,700 projektoch odpracovali 145 tis. hodín a pomohli zlepšiť život státisícom ľudí v najbližšom okolí. V rámci DHL prebehne tohtoročný Globálny deň dobrovoľníkov od 17. do 27. septembra, aj keď mnoho zamestnancov pomáha počas celého roka. Pravidelne sa zameriavajú na životné prostredie, vzdelávanie, pomoc v zamestnaní alebo podporu znevýhodnených osôb ako aj podporu charitatívnych organizácií. Aj takýmto spôsobom podporujú stratégiu skupiny Deutsche Post DHL, ktorej motto znie: “Žime zodpovedne”.

V týchto dňoch boli zamestnanci vyzvaní na podporu sociálnych projektov v úzkej spolupráci s neziskovými organizáciami. Neexistujú žiadne obmedzenia, čo sa týka nápadov a projektov, ktoré sa konajú počas Globálneho dňa dobrovoľnikov. Môžu to byť rekonštrukcie tried, čistenie parkov či špeciálne aktivity v detských domovoch a zariadeniach pre seniorov.

Skupina podporuje tieto dlhodobé aktivity špeciálnym finančným nástrojom, vďaka ktorému poskytuje celoročne finančnú podporu vybraným zamestnaneckým projektom. Bez ohľadu na Globálny deň dobrovoľníctva môže každý zamestnanec vo svojom mene požiadať o podporu z fondu na “jeho” projekt.

“Sme spoločnosť, ktorá pôsobí na celom svete, preto je našim cieľom prevziať zodpovednosť voči životnému prostrediu a spoločnosti vo všetkých našich obchodných činnostiach. Aj toto je neoddeliteľnou súčasťou firemnej stratégie Deutsche Post DHL Group, Stratégie 2020”, hovorí Klaudia Višňovská, Marketing and Communications Manager, DHL Supply Chain & Freight Slovensko. “Mnohí naši zamestnanci sa do dobrovoľníckych aktivít aktívne zapájajú počas celého roka, no počas Globálneho dobrovoľníckeho dňa sú ešte aktívnejsí. Zamestnanci, ktorí sa takto angažujú, sa neangažujú len v projektoch a organizáciách, s ktorými spolupracujeme, no prinášajú nám aj nové nápady a perspektívy.“

Na Slovensku sme sa do Globálneho dňa dobrovoľníctva zapojili darovaním krvi, ktoré sa uskutočnilo v auguste na pobočke v Nitre. Okrem toho uskutočníme zbierku oblečenia a kníh pre deti z detských domovov a sociálne slabé rodiny a zbierku hračiek pre postihnuté deti. Aj takto pomáhame tým, čo to najviac potrebujú.

Táto webstránka používa cookies. Pokračovaním v prezeraní súhlasíte s ich použitím.