DHL odhaľuje kľúčové trendy v štúdii Logistics Trend Radar 2016

  • Inteligentné samoučiace sa systémy sú jedným z 26 trendov, na ktoré upozorňuje štúdia DHL Logistics Trend Radar 2016
  • Aktuálne vydaná štúdia poskytuje podrobnú analýzu spoločenských, obchodných a technologických trendov, ktoré zmenia svet logistiky
  • Povinné čítanie pre všetkých profesionálov v logistike, ktorí chcú byť v obraze a už dnes porozumieť zajtrajšiemu svetu logistiky

DHL, najväčší poskytovateľ logistických služieb na svete, popisuje 26 dôležitých trendov, ktoré by mohli mať vplyv na odvetvie logistiky v horizonte nasledujúcich piatich až desiatich rokov. Nová študia DHL Logistics Trend Radar 2016 je tretím vydaním priekopnickej rady, ktorá predstavuje úplne nové trendy, sleduje ďalší vývoj trendov popísaných v predchádzajúcich vydaniach a všíma si taktiež trendy, ktoré od roku 2013, kedy bola zverejnená prvá štúdia, ustúpili do pozadia alebo sa dokázali presadiť v širokom merítku.

„Predvídanie trendov je aj naďalej výzvou. Je obtiažne vopred odhadovať, aké trendy budú mať na spoločnosti dlhodobý dopad a aké budú mať krátky život,“ hovorí Markus Kückelhaus, viceprezident spoločnosti DHL, zodpovedný za inovácie a výskum trendov. „Pomocou štúdie Logistics Trend Radar sa snažíme identifikovať trendy a porozumieť im už v rannej fáze ich vývoja, aby sme my aj naši zákazníci získali dostatočný náskok.“

Štúdia Logistics Trend Radar 2016 ponúka cenné poznatky a informácie k prebiehajúcim zmenám a najnovším trendom, ktoré budú pravdepodobne vytvárať budúcnosť logistiky – od makrotrendov, ako sú energie z obnoviteľných zdrojov a zmeny obchodných procesov, až po mikrotrendy, medzi ktoré patria novo založené logistické firmy, ktoré môžu zmeniť celé odvetvie. Štúdia podrobne poukazuje na to, akých oblastí ekonomiky sa tento vývoj dotkne, a uvádza časové obdobie v nasledujúcom desaťročí, kedy sa prejaví jeho potenciálny vplyv.

Pravdepodobne najvplyvnejšie trendy popísané štúdiou z roku 2016 sú založené na umelej inteligencii a personalizácii. Medzi ne patria inteligentné dodávateľské reťazce s vysoko rozvinutými samoučiacimi sa systémami. Dátovo riadené a autonómne dodávateľské reťazce by mohli v doteraz nepredstaviteľnom merítku optimalizovať výrobu, logistiku, skladovanie a dodávanie tovaru konečným spotrebiteľom, a toto všetko by sa mohlo stať realitou už behom piatich rokov napriek vysokým počiatočným nákladom, ktoré bránia ich rýchlejšiemu zavádzaniu do logistického odvetvia.

Zmeny v správaní zákazníkov a túžba po personalizácii viedli k dvom ďalším trendom: Batch Size One a On-demand Delivery. V prípade „dodania podľa dopytu“ (On-demand Delivery) rozhoduje zákazník o tom, kedy a kde má byť objednaný tovar dodaný, a zásielku mu potom doručia flexibilné kuriérske služby. Batch Size One („Veľkosť série 1“) ukazuje, čo by sa mohlo stať, keby sa dopyt spotrebiteľov po vysoko personalizovaných produktoch dostal v nasledujúcich dvadsiatich rokoch na úroveň veľkovýroby. „Veľkosť série 1“ by viedla k decentralizovanej výrobe a rýchlym zmenám v dodávateľských reťazcoch. Poskytovatelia logistických služieb budú musieť byť rýchly a flexibilný, aby mohli reagovať na zmeny v dobách a mieste výroby.

„Kľúčové trendy, predstavené v tohtoročnej štúdii Logistics Trend Radar, by mohli radikálne zmeniť globálne odvetvie logistiky, pričom 15 z 26 týchto trendov sa prejaví pravdepodobne behom piatich rokov,“ hovorí Matthias Heutger, viceprezident spoločnosti DHL, zodpovedný za stratégiu, marketing a inovácie. „Pre všetkých manažérov v oblastiach riadenia dodávateľských reťazcov a logistiky je rozhodujúce, aby si teraz uvedomili tieto priekopnické trendy a ich vplyv na vlastné podnikanie alebo odvetvie.“

Veľmi oceňovaná štúdia Logistics Trend Radar, vydávaná oddelením DHL Trend Research, je dynamickým a mnohostranným nástrojom profesionálov v logistike pri plánovaní budúcich scenárov a vývoji stratégií a inovácií. Ročník 2016 zahŕňa detailnú analýzu nových trendov a ich príslušný vplyv na rôzne oblasti ekonomiky, aktuálny výhľad na dlhodobé trendy a poznatky odborníkov Svetovej banky, Fraunhoferovho inštitútu a spoločností HP a 500 Startups, týkajúce sa budúcnosti odvetvia logistiky.

Štúdia naviac predstavuje transformačné pilotné projekty oddelenia DHL Trend Research, medzi ktoré patrí testovanie spolupracujúcich robotov v skladovacích prevádzkach spoločnosti DHL.

Všetky trendy sú podrobne analyzované, vrátane rozboru najdôležitejších príležitostí, výziev, otázok implementácie a časových rámcov, v správe, ktorá je bezplatne k dispozícii v anglickom jazyku k stiahnutiu na www.dhl.com/trendradar .

 

Táto webstránka používa cookies. Pokračovaním v prezeraní súhlasíte s ich použitím.