DHL spustila ďalšiu fázu nástroja Resilience 360 pre riadenie rizík, ktorá pomôže zákazníkom vyhnúť sa globálnym katastrofám

  • Nové zlepšenia ako vizualizácia ciest, prehľad rizík na úrovni jednotlivých krajín a globálny report incidentov
  • Štúdia “Nová generácia LLP: Podpora nových komerčných hodnôt v nepredvídateľnom svete” skúma logistické modely

DHL – svetová vedúca logistická spoločnosť – oznámila pridanie ďalších funkcií k svojmu riešeniu riadenia rizík Resilience360. Resilience360, prvý nástroj svojho druhu spustený pred rokom, je platforma riadenia rizík, ktorá pokrýva celý logistický reťazec a upozorňuje v reálnom čase zákazníkov o globálnych incidentoch a rizikách v rámci ich logistických reťazcov – čím ponúkajú zákazníkom výhodu pred konkurenciou a to okamžitú reakciu na incidenty a elimináciu resp. minimalizovanie prípadných výpadkov.

Od svojho spustenia, Resilience360 používajú zákazníci naprieč Áziou, Európou a Severnou a Južnou Amerikou. Nástroj sa najviac uchytil v automobilovom sektore, ktorý nasleduje chémia, zdravotníctvo a technológie.

Pavel Hendrych, Managing Director DHL Supply Chain Slovensko, hovorí “Korporátne logistické spoločnosti sú izolované, fungujú síce na regionálnej báze, ale sú oddelené medzi regiónmi či dokonca prevádzkami. Výsledkom je, že nedisponujú dostatočným prehľadom a kontrolou za hranicami svojej prevádzky. Takto môžu fungovať zo dňa na deň, ale ak ste v kríze, môže to byť problém.”

Nové zlepšenia umožnia zákazníkom vizualizovať trasu ich logistického reťazca za pomoci integrácie nástroja Resilience360 spolu s ich systémom transportného manažmentu. Zákazníci môžu sledovať aktuálnu pozíciu a status svojich zásielok celosvetovo. Toto umožní zákazníkom spojiť zásielky s riskantnými incidentmi a tak identifikovať potenciálne ohrozené oblasti, ktoré vyžadujú nápravné opatrenia. Nová stránka s rizikami definovanými pre tú-ktorú krajinu tiež poskytuje zákazníkom prehľad rizík relevantných pre logistické reťazce a ich potenciálny vývoj. Globálny report incidentov bude spracovaný do týždenného logistického sprievodcu “360º Náhľad”, ktorý bude prístupný pre predplatiteľov bez dodatočného poplatku.

Nová štúdia identifikuje výzvy logistických reťazcov: Doplnené funkcie k Resilience360 sú v súlade s novou štúdiou, ktorá tvrdí, že globalizačné snahy viedli k štíhlym, komplexným a navzájom prepleteným logistickým reťazcom v čase, kedy sú riziká najväčšie v histórií. „Nová generácia LLP: Podpora nových komerčných hodnôt v nepredvídateľnom svete“ vysvetľuje, ako hľadajú logistické reťazce alternatívne efektívne a odolné riešenia za spolupráce s logistickými spoločnosťami (LLP). Tieto partnerstvá presahujú poskytovateľov jednoduchých riešení z minulosti a v súčasnosti ide o strategických partnerov, ktorí ponúkajú konkurenčnú výhodu a rast vďaka svojim logistickým riešeniam a technologickým schopnostiam.

Lisa Harrington, prezidentka skupiny lharrington group LLC, pripravila štúdiu “Nová generácia LLP” v spolupráci s DHL, ktorá identifikuje výzvy a trendy ovplyvňujúce prevádzkovateľov logistických reťazcov na celom svete. „Zdanlivo malá udalosť alebo výpadok v jednom regióne môže rýchlo vyeskalovať do vážneho prerušenia podnikania na opačnej pologuli. Požadované náklady, komplexnosť a skúsenosti k realizácií nápravných stratégií môžu znamenať výzvu pre spoločnosti s obmedzeným personálom či nedostatočnými finančnými prostriedkami. Tieto skutočnosti posilňujú presun k strategickým prístupom pri riadení logistických reťazcov, vrátane modelu novej generácie LLP“.

Monitorovanie incidentov ponúka konkurenčnú výhodu: Hrozba oblakov popola zo sopky Bardarbunga, Island, bola v roku 2014 významným incidentom, ktorý bol monitorovaný aj v rámci Resilience360, podobne ako dôsledky sankcií Ruska či vypuknutia eboly. Nepredvídateľnosť sopky znamenala častú zmenu závažnosti hlásení. Informácie v takmer reálnom čase z Resilience360 a z globálneho mapovacieho zariadenia umožnili zákazníkom predvídať a odvrátiť výpadky aj inde v logistickom reťazci, ako napr. letecké problémy v iných regiónoch.

Christian Weber, Technológie a inovácie, Siemens Power and Gas, povedal, “Súčasťou našej práce v rámci Technológií a inovácií Siemens Power and Gas je objavovať nové trendy v oblasti logistiky. Sme presvedčení, že rozvinuté a za pomoci IT podporované riadenie rizík logistických reťazcov akým je Resilience360, má veľký úsporný potenciál a v DHL sme našli kompetentného partnera pre testovanie nového prístupu a riešenia”.

Tobias Larsson vedúci tímu DHL Resilience Team, DHL Customer Solutions & Innovation, dodáva, “Ako strategickí partneri našich zákazníkov im poskytujeme prehľadnosť, ktorá je dôležitá pre prevádzku globálneho logistického reťazca. Riešenia ako Resilience360 sú toho príkladom a sprievodca rizík v logistickom reťazci od DHL je ďalším spôsobom, ako pomáhame našim zákazníkom byť pred konkurenciou. Či ide o štrajk v Marseilles alebo o pohraničné nepokoje v Ázií – máme uši zaostrené k odhaleniu porúch a spolupracujeme so zákazníkmi v záujme premeny udalosti na konkurenčnú výhodu, ktorú konkurencia jednoducho nevidela. Aby sme zabezpečili našim zákazníkom byť vždy o krok vpred, budeme v tomto roku naďalej investovať do špičkových riešení riadenia rizík v oblasti logistických reťazcov a vyvíjať ďalšie zlepšenia.”

Štúdia “Nová generácia LLP” poukazuje na úspech tohto modelu, v ktorom skúsená logistická spoločnosť riadi nielen taktické ale aj strategické aspekty globálneho logistického reťazca, pričom slúži ako vedúci prevádzkovateľ aj ako taktik. Vybavená ľuďmi, procesmi a technológiou ako Resilience360, skúsená logistická spoločnosť zabezpečuje každodennú prevádzku za súčasnej ochrany voči rizikám a poruchám typickým pre globálne logistické reťazce. Ak sa stane porucha v logistickom reťazci, logistická spoločnosť používajúca Resilience360 to vidí okamžite a vie nájsť riešenie rýchlejšie, než výpadok ohrozí biznis.

Peter Schonefeld, Head of Supply Chain Management, Schmitz Cargobull, povedal “S Resilience360 sme schopní získať lepší prehľad o našich logistických reťazcoch od začiatku do konca a momentálne plánujeme rozšíriť tento prehľad smerom k našim priamym dodávateľom (1. úroveň) a našim odberateľským reťazcom. Doplnením funkcionality Monitorovanie incidentov do našich dodávateľských a odberateľských reťazcov sme schopní predvídať udalosti a odvrátiť výpadky. Toto nám umožňuje zabezpečenie alternatívnych zdrojov pred konkurenciou v záujme bezpečného dodania zákazníckej objednávky.”

Poznámky pre editorov:
Pre získanie ďalších informácií o nástroji Resilience360 navštívte www.dhl.com/resilience360 a k registrácií pre zasielanie sprievodcu rizík logistických reťazcov navštívte www.simplydhl.com/resilience360/subscription . K stiahnutiu štúdie kliknite.

Táto webstránka používa cookies. Pokračovaním v prezeraní súhlasíte s ich použitím.