DHL vyhrala dve ceny 2015 SAMA Excellence Awards™

Oddelenie DHL Customer Solutions & Innovation bolo ocenené za „zákaznícky orientovaný prístup a inovácie“ a „využitie podnikateľských technológií“

DHL, vedúca svetová logistická spoločnosť, bola ocenená v rámci 2015 SAMA Excellence Awards™ za “Systematickú podnikateľskú metodológiu podporujúcu zákazníkom iniciované inovácie” a za “Využitie podnikateľských a/alebo sociálnych technológií na optimalizáciu objavovania a zdieľania zákazníckych problémov a poznatkov”. Ceny boli udeľované Strategic Account Management Assosiation (SAMA), vedúcou svetovou mimovládnou asociáciou zameranou na vytvorenie strategického, kľúčového a globálneho zákazníckeho manažmentu ako samostatnej profesie. Výhercom oboch cien bol tím globálneho zákazníckeho manažmentu a inovácií oddelenia Customer Solutions & Innovation (DHL CSI).

“Sme poctení cenou od Strategic Account Management Association v kategórií organizačná úroveň”, povedal Bill Meahl, Chief Commercial Officer DHL. “Sme hrdí, že DHL CSI zlepšilo spoluprácu medzi divíziami s najvýznamnejšími zákazníkmi prostredníctvom poskytovania inovatívnych riešení a jedného kontaktu na globálnej a regionálnej úrovni. Pozitívne výsledky ocenených inovácií zdôrazňujú našu rolu logistického lídra.”

Cena za “Systematickú podnikateľskú metodológiu podporujúcu zákazníkom iniciované inovácie” zohľadňuje nový, zákaznícky orientovaný prístup DHL: Predstavený strategickým zákazníkom v roku 2012, pomáha lepšie pochopiť zákaznícke potreby a podporovať inovatívne vodcovstvo tým, že zapája zákazníkov do spoločného strategického dialógu. Odvtedy dosiahol program niekoľko spoločne definovaných inovácií vyvinutých spoločnosťou DHL, jej zákazníkmi a partnermi v oblasti výskumu a priemyslu. Nová metodológia DHL CSI prispieva zlepšovaním prevádzkovej efektivity a objavovaním nových stredno- a dlhodobých príležitostí k obchodnému rastu, ale aj k posilňovaniu vzťahov v top manažmente na spoločnej dlhodobej ceste za inováciami. Vďaka tomu DHL CSI posilnilo obraz a dobré meno koncernu Deutsche Post DHL ako strategického obchodného partnera a logistického lídra v oblasti inovácií.

Cena za “Využitie podnikateľských a/alebo sociálnych technológií na optimalizáciu objavovania a zdieľania zákazníckych problémov a poznatkov” získalo DHL CSI za implementáciu novej technologickej platformy v rámci skupiny Deutsche Post DHL. Platforma kombinuje riadenie vzťahov so zákazníkmi a business intelligence pre analýzu a spracovanie dát. Poskytuje sústredenie informácií, ktoré zvyšujú efektívnosť a produktivitu zákazníckeho manažmentu a zdieľania poznatkov od zákazníkov. Od svojho spustenia DHL CSI zaznamenalo vysokú úroveň spokojnosti u užívateľov a osvojenia si technológie efektívnejšieho vyhodnotenia zákazníckych informácií a jej zdieľanie so zákazníckymi tímami.

SAMA Excellence Awards™ každoročne oceňuje spoločnosti za najlepšie riešenia svojho druhu v oblasti strategického zákazníckeho manažmentu. “DHL je zákaznícky orientovanou spoločnosťou a vytvorenie oddelenia DHL Customer Solutions & Innovation je impozantným príkladom toho, že daný prístup je zakorenený v kultúre spoločnosti,” povedal Bernard Quancard, SAMA prezident a CEO. “Myslím si, že pozoruhodné pri DHL je to, že vytvorili inštitúciu pre zákaznícky iniciované inovácie cez správnu organizáciu, procesy a za využitia technológie. Toto ich posúva do popredia strategického zákazníckeho manažmentu.”

Cena bola udelená 17. marca 2015 v rámci konferencie SAMA Pan-European Conference v Berlíne. Porota ocenila nominované riešenia spoločnosti DHL ako “najlepšie svojho druhu” a “príklad pre ostatných”.

Táto webstránka používa cookies. Pokračovaním v prezeraní súhlasíte s ich použitím.