DHL vyzýva logistický priemysel, aby sa pridal k trendu férovej a zodpovednej logistiky

  • Správa uvádza 15 ukážok potenciálneho využitia férovej a zodpovednej logistiky v oblastiach cirkulárnej ekonomiky, férového prístupu či férovej výroby a obchodu
  • Poskytovatelia logistických služieb, ktorí postavia svoj obchodný model na pravidlách férovej a zodpovednej logistiky, si zaistia rast ziskov ruka v ruke s trvalou udržateľnosťou a vytvoria si trvalú konkurenčnú výhodu
  • Správa nabáda logistický priemysel, aby posilnil svoj globálny vplyv a prehľad o dodávateľských reťazcoch, čím urýchli prijatíe férového a zodpovedného podnikania

Spoločnosť DHL, popredný svetový poskytovateľ logistických služieb, vydala novú štúdiu s názvom Fair and Responsible Logistics (Férová a zodpovedná logistika), ktorá prináša informácie o trende zmeny zpôsobu podnikania. Jej cieľom je zaistiť nárast ziskov ruka v ruke s trvalou udržateľnosťou a prístupom, v ktorom sa na vytváranej hodnote podieľajú všetky zúčastnené strany. Správu pripravil tím DHL pre výskum trendov v rámci pokračujúcej iniciatívy koncernu Deutsche Post DHL Group v snahe urýchliť zavádzanie princípov trvalej udržateľnosti a zodpovednosti v logistickom priemysle.

Správa analyzuje hlavné faktory vedúce k transformácii smerom k férovému a zodpovednému prístupu. Najdôležitejším z nich sú rastúce požiadavky spotrebiteľov na „férovosť“. Správa taktiež zdôrazňuje, že zatiaľ čo veľa spoločností v súčasnosti spolieha na digitalizáciu a nové technológie ako na hlavný zdroj oživenia svojho biznisu, nemal by sa prehliadnuť posun smerujúci k férovému a zodpovednému podnikaniu, ktoré sa stáva dôležitým zdrojom budúceho rastu a trvalej konkurenčnej výhody.

Logistika môže byť na čele transformácie založenej na férovosti a zodpovednosti

V súčasnej klíme je zabezpečenie trvalo udržateľnej budúcnosti ešte náročnejšie ako doteraz, pretože hromadná výroba a spotreba spôsobujú nerovnováhu v spoločnostiach na celom svete a v životnom prostredí. Zásadným posolstvom správy je skutočnosť, že „blahobyt vyplýva z dobrého konania“. Prijatím tohto prístupu môže logistika posilniť svoje postavenie v riadení globálnych obchodných sietí a dodávateľských reťazcov a zároveň tým urýchliť prijatie modelu férového a zodpovedného podnikania v ostatných priemyselných odvetviach.

„Vidíme rastúci dopyt po férovom a zodpovednom podnikaní od všetkých zúčastnených strán a sme presvedčení, že logistika dokáže urýchliť prijatie tohto trendu,“ vysvetľuje Dr. Markus Kückelhaus, viceprezident zodpovedný za inovácie a výskum trendov v divízii DHL Customer Solutions and Innovation. „Logistika je podnikanie so sieťovým prepojením a globálnym dosahom, ktoré môže zohrať kľúčovú úlohu v prechode firiem k ‚férovosti‘ a vo zvyšovaní transparentnosti v celom dodávateľskom reťazci. Postavením vlastného podnikania na základoch férovej a zodpovednej logistiky môžeme vytvoriť nové zdroje príjmov spoločne s novými sociálnymi a ekologickými prínosmi pre všetky zúčastnené strany.“

Poskytovatelia logistických služieb môžu napríklad vybudovať sklady a systém prepravy nákladnými autami umožňujúci ľahkú recykláciu. Výsledná infraštruktúra ako pre logistiku, tak recykláciu zvýši objem recyklácie a zníži množstvo odpadu. Táto praktická ukážka počíta s nákladnými autami v rozvážanej doprave, ktorých flexibilný vnútorný priestor je možné počas prevozu prispôsobovať aktuálnym potrebám. Priestor pre rozvážaný tovar sa zmenšuje s každým odovzdaným balíkom, zatiaľ čo priestor pre zvoz materiálu k recyklácii sa na spiatočnej ceste postupne zväčšuje.

Férové a zodpovedné riešenia v oblasti obalov môžu prispieť k riešeniu problému rýchlo narastajúcich objemov balíkov. V tejto oblasti by bolo možné využívať biologicky rozložiteľné a iné ekologické materiály, ktoré je možné po dodaní kompostovať na záhradách. Druhou inováciou je koncept „logistics unverpackt“ (logistika bez obalov), ktorý kompletne eliminuje potrebu obalov pre dodanie tovaru. Objednaný tovar je možné dodávať v opakovane použiteľných prepravných kontajneroch. To umožní dosiahnuť cieľ nulového odpadu.

Cieľom ďalšieho príkladu je urýchliť zavádzanie férovej výroby a obchodu. Poskytovatelia logistických služieb môžu zvýšiť svoj globálny dosah a rozšíriť svoje know-how, aby mohli podporovať spoločnosti v podrobnom plánovaní komplexných dodávateľských reťazcov. Tieto informácie je možné následne využiť k vytvoreniu transparentnosti a odhaľovaniu oblastí, v ktorých existujú riziká a príležitosti pre férové a zodpovedné podnikanie.

Nepretržité úsilie o zaistenie trvalo udržateľnej budúcnosti

„Už s našimi riešeniami GoGreen vychádzame v ústrety rastúcemu dopytu po zodpovednej logistike a vytvárame zdieľanú hodnotu pre našich zákazníkov, naše podnikanie a životné prostredie,“ Pavel Hendrych, Managing Director DHL Supply Chain Slovensko. „Snažíme sa rozširovať súvisiace riešenia, ako je napríklad spätná logistika pre cirkulárnu ekonomiku.“

Ukážkou trvalého úsilia koncernu Deutsche Post DHL Group v tejto oblasti je nedávna správa nadácie Fairtrade Foundation, ktorá uvádza, že Deutsche Post DHL Group sa stane prvým certifikovaným partnerom v jej novom klimatickom štandarde.

Poznámka pre redaktorov:

Správa o trendoch Fair and Responsible Logistics spoločnosti DHL vychádza z ďalšej, obsiahlej publikácie spoločnosti DHL nesúcej názov Logistics Trend Radar, v ktorej DHL identifikuje trendy a technológie ovplyvňujuce odvetvie logistiky. Obidve publikácie sú k dispozícii na internete. Štúdiu Logistics Trend Radar nájdete na www.dhl.com/trendradar a správa Fair and Responsible Logistics je k dispozícii na www.dhl.com/fairresponsible.

Dr. Markus Kückelhaus okrem toho na blogu spoločnosti Deutsche Post DHL Group (www.delivering-tomorrow.com) vysvetľuje, akú môže logistika zohrať vedúcu úlohu na ceste k férovej a trvalo udržateľnej spoločnosti.
Túto tlačovú správu a ďalšie informácie nájdete na www.dpdhl.com/pressreleases.

Táto webstránka používa cookies. Pokračovaním v prezeraní súhlasíte s ich použitím.