DHL vyzýva mozgy k vývoju inovatívnych robotických a ekologických riešení

Vizionári boli vyzvaní predložiť nápady samoovládacích vozíkov a trvalo udržateľných logistických konceptov. Víťazi majú šancu spoločne s DHL vyvíjať koncept a prezentovať svoje riešenia počas DHL Innovation Day, ktorý sa uskutoční 17. novembra.

Spoločnosť DHL predstavila svoje dve inovatívne výzvy a tak vyzvala k spolupráci vynálezcov a vizionárov z celého sveta. Práve oni by mali generovať nové nápady v oblastiach trvalo udržateľnej logistiky alebo robotiky. Univerzity, študenti, spoločnosti a zároveň každý, kto má minimálne 18 rokov, sa môžu zapojiť do 28. septembra 2016 do súťaže, predložením písomného dokumentu a videa, ktoré predstavuje ich nápady.

“Férová a zodpovedná výzva” vyžaduje, aby vizionári prišli s konceptom trvalo udržateľných riešení pre svet zajtrajška. Žiadúce sú originálne nápady a praktické riešenia, ktoré sa zameriavajú na riešenie environmentálnych a sociálnych výziev novým a inovatívnym spôsobom založeným na logistickom biznis modely. Koncepty by mohli byť napojené na využívanie logistiky k uľahčeniu kruhovej ekonomiky, či využívať globálnu transportnú sieť pre “fair trade” a produkciu. Nápadom môže byť čokoľvek od nového produktu, aktuálneho servisného riešenia až po nový koncept balenia, dôležité je, aby nápad bol prospešný pre spoločnosť, prostredie a biznis.

“Sme presvedčení, že ak chceme robiť veci dobre, musíme konať dobro. Výzvou je priniesť férovosť a zodpovednosť do obchodne orientovaného prístupu. Našim konceptom je, že firmy sa budú sústrediť na vytváranie zdieľateľných hodnôt, otočenie sociálnych a environmentálnych výziev na trvalo udržateľné, férové a potencionálne výnosné biznis modely,” hovorí Bill Meahl, Chief Commercial Officer DHL.

Druhou výzvou je “Robotická výzva”. Cieľom je vyvinúť prototyp samoovládacieho doručovacieho vozíka, ktorý môže sprevádzať zamestnancov počas posledných kilometrov doručenia. “Naši kolegovia sa musia vyrovnávať s neustále rastúcim počtom balíkov, ktoré treba doručiť. Keďže naši kuriéri musia manuálne pretlačiť tento objem ulicami, vyvíjame koncepty, ktoré by pomohli našim zamestnancom uľahčiť ich prácu,” pokračuje Bill Meahl. Predložené prototypy musia byť schopné prejsť typickým mestským a vidieckym prostredím rýchlosťou bežnej chôdze a zároveň niesť zásielky.

Po predložení sú projekty preskúmané v procese predvýberu založenom na ich funkčnosti, potenciálu vyriešiť daný problém a predpokladanej obchodnej realizácie. Následne porota, zložená z troch expertov na logistiku, vyberie troch finalistov z každej výzvy. Finalisti dostanú šancu 17. novembra prezentovať svoje nápady a prototypy pred 180 profesionálmi počas DHL Innovation Day. Víťazi z každej výzvy budú vybraní počas živého hlasovania. Tí, ktorí získajú najviac hlasov v rámci DHL Innovation Challenge, obdržia peňažnú výhru 20 000 eur a ich nápady môžu vystaviť v DHL Innovation Center v Nemecku a Singapure. Navyše, DHL pozve víťazov do diskusií ohľadom možností uskutočnenia svojich nápadov do reálnych konceptov.
Viac informácií nájdete na: http://www.dhlinnovationchallenge.com.

 

Táto webstránka používa cookies. Pokračovaním v prezeraní súhlasíte s ich použitím.