Dodávateľský reťazec budúcnosti – DHL Supply Chain na kongrese o logistike

22. novembra sa v Bratislave uskutočnil najväčší kongres zameraný na aktuálne trendy, očakávania a výzvy, pred ktorými stojí nie len slovenská logistika a služby s ňou spojené - SLOVLOG. DHL Supply Chain, ako líder v danom segmente na nej samozrejme nemohol chýbať. Cieľom kongresu, ktorý bol zakončený neformálnym networkingovým večierkom, bolo informovať a inšpirovať logistických profesionálov, a zároveň im poskytnúť priestor na nadviazanie nových obchodných kontaktov.

Spoločnosť DHL Supply Chain na kongrese reprezentoval Nico Schuetz, Managing Director DHL Supply Chain Slovakia. Pred účastníkmi vystúpil s prednáškou: "Transformácia dodávateľského reťazca budúcnosti: Digitalizácia spotrebiteľov a vývoj dodávateľského reťazca". Pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o nové trendy a vízie logistických služieb ponúkame aspoň krátke zhrnutie.

V súčasnom svete stále sa zvyšujúcich zákazníckych požiadaviek, zohráva digitalizácia obchodného priestoru dôležitú úlohu rovnako v zlepšovaní poskytovaných služieb ako aj v optimalizácii nákladov. Vo svojej prednáške Nico Schuetz ponúkol svoju predstavu toho, ako digitalizácia v dnešnej spoločnosti vplýva na zákazníka aj firmy a predovšetkým to, ako prispieva k inovatívnym riešeniam v rámci dodávateľského reťazca.

Priemysel 4.0 - realita budúcnosti. Od prvej priemyselnej revolúcie, ktorá výrazným spôsobom ovplyvnila nielen podnikateľské prostredie, ale aj životy ľudí a celých spoločenstiev, ubehlo už veľa času. Teraz prichádza už štvrtá revolúcia v oblasti priemyslu a obchodu a zdá sa, že je ešte revolučnejšia ako tá prvá. Áno, hovoríme o kyberneticko-digitálnej dobe a uplatňovaní umelej inteligencie takmer v každej časti nášho podnikania.

Ľudia - zákazník a spoločnosti v kontexte digitalizácie. Celý logistický reťazec (od prvotného výrobcu až po finálneho spotrebiteľa) žije v digitalizovanej spoločnosti. Akceptuje ju a očakáva jej prínosy pre svoje podnikanie a život. Kľúčovými pojmami sa stávajú online, reálny čas, jednoduchosť, rýchlosť a transparentnosť.

Stredobodom pozornosti je zákazník. Toto storočie by sme celkom vhodne mohli nazvať aj storočím zákazníka. Zákazník a uspokojenie jeho očakávaní v kontexte modernej, rýchlej – digitálnej doby určuje trendy nielen vo výrobe, ale aj v celom dodávateľskom reťazci.

Riešením sa môžu stať pokročilé analýzy dát ako dôležité informačné technológie pre dodávateľský reťazec. Áno, hovoríme o tzv. BIG DATA - teda o obrovských a komplexných dátach, ktoré treba správne získať, uložiť, analyzovať a efektívne využiť v službe pre zákazníka.

Testovanie a zavádzanie nových technológií v rámci operácií dodávateľského reťazca. Nové technológie sú základom novej éry dodávateľského reťazca  a sú považované za nevyhnutnosť, nielen za pridaný benefit. To len potvrdzuje vysoké očakávania zákazníka, ktorý sa už dávno adaptoval na modernú dobu a chce z nej vyťažiť čo najviac pre seba.

DHL Supply Chain, ako svetový líder v oblasti zmluvnej logistiky, poskytuje namieru šité riešenia a dodáva výnimočné služby pre skladovanie, prepravu tovaru, distribúciu a inovatívne riešenia dodávateľského reťazca. Preto sme veľmi radi, že sme mohli byť významným prvkom SLOVLOG-u, dôležitého kongresu, ktorý môže inšpirovať a posunúť úroveň logistických služieb na vyššiu úroveň aj na Slovensku.

Táto webstránka používa cookies. Pokračovaním v prezeraní súhlasíte s ich použitím.