Energetický priemysel vychádza zo svojej škrupiny a priznáva, že potrebuje zdieľať zdroje ako aj výmenu osvedčených postupov

  • DHL štúdia poukazuje na bezprecedentné trhové podmienky, ktoré nútia priemysel k úprave dodávateľských reťazcov
  • Meniaci sa priemysel a profil dodávateľského reťazca ponúkajú spoločné príležitosti pre ropu a zemný plyn a obnoviteľné zdroje energie

Vizionári boli vyzvaní predložiť nápady samoovládacích vozíkov a trvalo udržateľných logistických konceptov. Víťazi majú šancu spoločne s DHL vyvíjať koncept a prezentovať svoje riešenia počas DHL Innovation Day, ktorý sa uskutoční 17. novembra.

Nový výskum spoločnosti DHL, popredného svetového dodávateľa logistických služieb, ukazuje, že mnoho spoločností, ktoré pôsobia v oblasti energetického priemyslu, musí ešte stále prispôsobovať svoje dodávateľské reťazce výnimočne drsným trhovým podmienkam, ktorým čelí tento sektor už od roku 2015 - a bude im naďalej čeliť aj v roku 2016. Nová štúdia skúma konvenčné aj obnoviteľné zdroje energie v tomto priemysle a ponúka zlepšenie viditeľnosti dodávateľského reťazca a efektivitu rovnako ako aj prijatie nového myslenia, ktorým je zdieľanie logistických výhod a zdrojov naprieč odvetviami a spoločnosťami.

„Pokiaľ ide o dodávateľské reťazce je pre energetické odvetvie rok 2016 zlomovým rokom. Vzhľadom na vývoj trhu pre ropné a plynárenské spoločnosti, nie je takmer žiadny priestor na toleranciu prevádzkových nedostatkov. Neviditeľnosť zásob a využitia, rovnako ako decentralizované systémy kontroly musia byť zlikvidované - najmä vo vstupnom sektore, kde sú marže veľmi tesné alebo ešte neexistujúce, " hovorí Pavel Hendrych, Managing Director DHL Supply Chain Slovensko.

Posledné dva roky priniesli najmä pre ropné a plynárenské spoločnosti v energetickom priemysle neslýchané výzvy. Ceny za surovú naftu a skvapalnený zemný plyn (LNG) klesli od júla 2014 o viac ako 60 percent a dnes dosiahli cenu okolo 30 USD za barel surovej ropy (od 27. januára).

Obnoviteľné zdroje energie na druhej strane naďalej zvyšujú svoj podiel v globálnom energetickom mixe. Minulý rok predstavovali viac ako polovicu uvedeného výkonu pre výrobu elektrickej energie. Napriek dobrej perspektíve sú však projekty obnoviteľných zdrojov energie často stále závislé na dotáciách nesúcich riziko politických zmien.

"Aj keď výrobné odvetvie čelí výzvam, existuje veľa príležitostí pre konvenčné spoločnosti ako aj pre spoločnosti, ktoré ponúkajú obnoviteľné zdroje energie. Výsledky prieskumu ukazujú, že existuje priestor na zlepšenie, pokiaľ ide o efektívne a dobre zorganizované dodávateľské reťazce," hovorí Steve Harley, prezident pre energetické odvetvie, DHL zákazníckych riešení a inovácií.. "Obnoviteľné zdroje energie a dodávateľský reťazec v energetike sa približujú veľkosťou projektu, polohami a nárastom integrovaných hráčov. Každý z nich má jedinečnú silu, ktorá predstavuje príležitosť učiť sa od seba navzájom a venovať sa súčinnosti."

Vyhlásenia logistických manažérov ropného a plynárenskeho priemyslu potvrdzujú, že viac ako 40 percent verí, že ich organizácii chýba viditeľnosť dodávateľského reťazca. Iba jeden z dvadsiatich manažérov si myslí, že ich spoločnosť má plnú viditeľnosť. Štúdia navrhuje omnoho viac centralizovaný prístup ku koordinácii logistiky podporovaný celosvetovou viditeľnosťou v dodávateľskom reťazci. To umožní energetickým spoločnostiam znižovať režijné náklady a zlepšiť riadenie materiálu centralizáciou zásob, zdieľaním zdrojov a znížením zastaranosti.

A nakoniec, autori štúdie považujú za omnoho efektívnejšie zdieľanie zariadenia a znalostí s konkurentmi v tomto odvetví. Napríklad ťažba ropných bridlíc v USA ukazuje, že štandardizácia ponúka obrovské zvýšenie efektivity v tomto priemyselnom odvetví. Od roku 2007, sa vďaka štandardizovaným procesom zvýšila ročná produktivita o 30 percent. Historicky však energetický priemysel bojoval, aby boli prijaté opatrenia, ako sú štandardizované zariadenia alebo spoločné priemyselné štruktúry. Je zaujímavé, že väčšina tých, ktorí rozhodujú (73 percent) si myslí, že by mali byť otvorenejší, zatiaľ čo iba 13 percent je už otvorených pre zdieľanie zariadení a znalosti, aby znížili náklady. Energetické spoločnosti by mali tiež zvážiť, učenie sa od spoločností v iných odvetviach, počínajúc s automobilovým priemyslom, ktorý je špecifickým príkladom pre prispôsobenie dodávateľského reťazca na zvýšenie prevádzkovej zrelosti.

Štúdiu ‘A new frontier: Prospering in the changing energy environment’ si môžete zadarmo stiahnuť na http://www.dhl.com/energywhitepaper2016

Táto webstránka používa cookies. Pokračovaním v prezeraní súhlasíte s ich použitím.