Logistika v chemickom priemysle – skrytý potenciál v hodnote 3000 miliárd EUR

  • 700 miliónov ton tovaru ročne potrebuje lepšiu logistiku a riadenie logistického reťazca
  • Nová štúdia DHL odhaľuje dôležitosť logistiky v tomto priemysle a poukazuje na konkurenčné výhody a úspory
  • Štúdia identifikuje 5 kľúčových príležitostí, ako využiť logistiku ako strategický manažérsky nástroj

Podľa výskumu podporovaného spoločnosťou DHL, svetovou vedúcou logistickou spoločnosťou si vedúci hráči v chemickom priemysle môžu podstatne posilniť svoju konkurenčnú výhodu ak sa sústredia na logistiku. DHL štúdia „Logistický reťazec v predstavenstve – 5 príležitostí ako zlepšiť výsledky chemickej spoločnosti“ odhaľuje príležitosti na zvýšenie výkonu a prekonanie prekážok ako vnímanie logistiky len ako bežného tovaru v očiach top manažmentu chemických firiem. Podľa výsledkov štúdie 5 príležitostí, ktoré môžu pomôcť zvýšiť výkonnosť a posilniť konkurencieschopnosť sú: optimalizácia logistických nákladov, uvoľnenie kapitálu pre lepšie riadenie zásob, smart investície do logistického majetku, zvýšený dôraz na celkovú bezpečnosť a bezpečnostné procesy a diferencované logistické služby.

„Logistika v chemickom priemysle má prebiehať hladko a spoľahlivo s tým, že top manažment zbystrí pozornosť len v prípade poruchy a zriedka považuje logistiku ako príležitosť,“ vysvetľuje Pavel Hendrych, Managing Director DHL Supply Chain Slovensko. „Logistika a riadenie logistických reťazcov by mali byť kľúčovým prvkom úspechu svetových chemických firiem na dnešných rôznorodých a prepojených trhoch, kde sa produkty rýchlo komoditizujú. Výskum identifikoval 5 príležitostí, ktoré pri strategickom využití top manažmentom môžu obnoviť konkurenčnú výhodu, zvýšiť likviditu a zmeniť štandardizovaný pohľad na bezpečnosť z nákladového prvku na prvok príležitosti, ktorý vytvára hodnotu a zaujme nových zákazníkov.“

So svetovým predajom na úrovni 3000 miliárd EUR, je chemický priemysel jedným z najväčších a najdôležitejších sektorov, ktorý generuje ročný obrat v objeme cez 700 miliónov ton tovaru. Tento priemysel je veľmi rôznorodý so zložitými logistickými reťazcami pre rozličné druhy tovaru, s vysoko špecializovanou prepravou a skladovacími požiadavkami a narastajúcimi bezpečnostnými problémami. S narastajúcou globalizáciou dodávateľov a odberateľov, chemikálie sú rýchlo sa meniace komodity a je náročné nájsť konkurenčnú výhodu.

K prekonaniu týchto prekážok štúdia urguje top manažment k zmene vnímania logistiky skôr ako strategického majetku než len prepravy a doručovacej služby. Autori štúdie – Prof. Dr. Thomas Krupp (Cologne Univesity of Applied Sciences), Prof. Dr. Carsten Suntrop (CMC² GmbH / European University of Applied Sciences) a Uwe Veres-Homm (Fraunhofer Center for Applied Research on Supply Chain Services SCS) – zistili, že holistický prístup k logistike môže dosiahnuť: väčšiu logistickú hodnotu cez optimalizované náklady, zvýšeniu likviditu logistických reťazcov, smart investície do logistického majetku, štandardizovanú úroveň bezpečnosti naprieč logistickým reťazcom a diferencované logistické služby.

Profesor Dr. Thomas Krupp povedal: “Predstavenstvá chemických spoločností obvykle nevnímajú logistické reťazce a logistiku ako obchodnú príležitosť. Päť príležitostí, ktoré sme identifikovali ponúkajú top manažérom náhľady a odporúčania ako zvýšiť schopnosť firmy dosahovať lepšie výkony a silnejšiu konkurencieschopnosť.“

Náklady, bezpečnosť a na mieru šité riešenia – kľúčové príležitosti pre jedinečný logistický reťazec

Profesori Krupp a Suntrop v štúdii ponúkajú chemickým spoločnostiam 5 príležitostí, ako strategicky využívať logistiku a ponúkajú spôsoby, ako ich aplikovať. Prvou je nový dôraz na optimalizáciu nákladov prijatím prístupu „celkové náklady na vlastnenie“ – to znamená vytvorenie a dôslednú analýzu logistických nákladov a integrovanie logistického reťazca a logistického manažmentu do rozhodovacieho procesu. Druhou príležitosťou je uvoľnenie kapitálu pre lepšiu správu súvahy cez optimálne využitie včasných riešení a znížených zásob; inovatívne spoločnosti vnímajú logistiku ako bitku budúcnosti, ktorú „musia vyhrať“.

Treťou príležitosťou sú smart investície do najlepšieho logistického majetku – vlastneného alebo poskytovaného externou firmou – a prijatie spoločného prístupu k dosiahnutiu najlepšej návratnosti kapitálu. Štvrtá príležitosť kladie dôraz na bezpečnosť – prioritu č. 1 v chemickom priemysle. Proaktívny prístup k štandardizovaniu bezpečnosti naprieč medzinárodnými logistickými reťazcami môže viesť k dlhodobému a ziskovému odlišovaciemu prvku. „Predstavenstvo, ktoré sa zaujíma o vyvinutie a implementáciu komplexnej bezpečnostnej stratégie ako súčasti logistického reťazca, môže odlíšiť svoju firmu od konkurencie,“ zdôrazňuje štúdia. Piata príležitosť je zabezpečenie správnych logistických služieb pre konkrétny produkt a obchodnú jednotku. Špecializované služby a logistické reťazce špeciálne navrhnuté podľa požiadaviek zákazníka môžu vytvoriť konkurenčnú výhodu v priemysle, v ktorom je každá molekula rovnaká bez ohľadu na miesto alebo subjekt výroby. Štúdia zdôrazňuje, že logistika je odlišovací prvok, z ktorého chemické spoločnosti môžu získať konkurenčnú výhodu.

Štúdia „Logistický reťazec v predstavenstve – 5 príležitostí ako zlepšiť výsledky chemickej spoločnosti“ je dostupná na www.dhl.com/chemical-boardroom.

Táto webstránka používa cookies. Pokračovaním v prezeraní súhlasíte s ich použitím.