Nové super odvetvie: Storočný model podnikania v automobilovom odvetví sa mení v dôsledku konvergencie s technologickým sektorom

  • Nová správa DHL podrobne referuje o revolučnej konvergencii automobilového a technologického odvetvia
  • Rastúce požiadavky zákazníkov na produktové inovácie urýchľujú konvergenciu obidvoch priemyslových odvetví
  • Výrobcovia automobilov teraz požadujú väčšiu štandardizáciu, prehľadnosť a riadenie rizik v dodávateľských reťazcoch

Spoločnosť DHL, vedúci svetový poskytovateľ logistických služieb, zverejnila novú štúdiu, podľa ktorej je storočný model podnikania v automobilovom priemysle už prekonaný. Automobilový priemysel prechádza revolučným procesom konvergencie s technologickým odvetvím, čo prinesie transformáciu spôsobu riadenia dodávateľských reťazcov. Správa uvádza, že konvergenciou obidvoch priemyslových odvetví urýchľuje rastúci podiel systémov zo sveta high-tech v konštrukcii vozidiel, ktorý odráža rastúce požiadavky zákazníkov na produktové inovácie.

Štúdiu Tichá revolúcia: Konvergencia a budúcnosť automobilového dodávateľského reťazca pripravila pre DHL Lisa Harringtonová, prezidentka spoločnosti lharrington group LLC. Jej cieľom bolo identifikovať globálne výzvy a príležitosti v automobilovom priemysle.

Konvergencia smerujúca k potenciálnemu vytvoreniu jedného super odvetvia súvisí s nárastom počtu globálnych mega dodávateľov, pretože 82 % komponentov, používaných výrobcami automobilov, je momentálne outsourcovaných. Táto zvýšená závislosť – ešte pred tridsiatimi rokmi bol tento podiel len 56 % – mení hierarchiu, ktorej základom boli doteraz samotní výrobcovia automobilov. Automobilový priemysel teraz vyžaduje väčšiu štandardizáciu, prehľad a riadenie rizík v dodavateľských reťazcoch, aby si udržal konkurencieschopnosť.

Lisa Harringtonová k tomu uviedla: „Starý spôsob podnikania v automobilovom priemysle je prekonaný. Sú preč doby, kedy mal výrobca automobilov dodávateľa výhradne z automobilového priemyslu. Súčasný priemerné vozidlo strednej triedy má približne 40 až 50 systémov riadených mikroprocesorom, ktoré si vyžadujú viac ako 20 miliónov riadkov softvérového kódu. Pre porovnanie – Boeing 787 má menej ako 15 miliónov riadkov softvérového kódu.“

„Je to ukážka toho, ako zložito prepojené, a tým aj závislé, sa stali obidve priemyslové odvetvia,“ poznamenala Harringtonová. „Zatiaľ čo spotrebitelia chcú výhody stále inteligentnejších a technicky vyspelejších vozidiel, výrobcovia sa musia stretávať s väčším rizikom a neistotou vo svojich dodávateľských reťazcoch. Podniky musia byť aktívnejšie a spolupracovať s dodávateľmi, aby boli dodávateľské reťazce pripravené na modernú prevádzku a nedochádzalo k narušovaniu podnikových procesov.“

Nový automobilový dodávateľský reťazec je postavený na troch hlavných piliéroch: štandardizácii, prehľadnosti a riadení rizík. Priemysel musí pracovať na štandardizácii riadenia fyzických a informačných dodávateľských reťazcov. To umožní výrobcom automobilov a ich dodávateľom zoštíhliť svoje prevádzkové činnosti, a tým znížiť celkové náklady. Pre veľa spoločností je táto cesta ku štandardizácii jadrom ich strategických plánov smerujúcích k premene ich globálneho dodávateľského reťazca.

Druhý piliér, prehľadnosť, má základ v najmodernejších aplikáciách informačných technológií v rámci dodávateľského reťazca. IT môže zlepšiť prehľadnosť prostredníctvom systémov pre analýzu a sledovanie, ktoré zaznamenávajú každú transakciu v dodávateľskom reťazci. Tento druh prehľadu umožňuje spoločnostiam presne a nepretržite sledovať, čo sa deje v ich globálnej sieti. Prehľadnosť umožňuje realizovať efektívnejšie riadenie rizík, ktoré predstavujú tretí piliér, znižovaním neistoty v dodávateľskom reťazci.

Pavel Hendrych, Managing Director DHL Supply Chain Slovensko hovorí: „DHL má bohaté skúsenosti, pretože niekoľko desiatok rokov spolupracuje ako s automobilovým, tak aj technologickým priemyslom. Sledujeme proces konvergencie obidvoch odvetví a bezprostredne vidíme aj riziká a neistoty, ktoré môže spôsobiť. Príchod nových dodávateľov do automobilového odvetvia zvyšuje dôležitosť a zložitosť riadenia rizík v dodávateľských reťazcoch v automobilovom priemysle. Pre dodávateľov vzniká nové riziko v podobe konkurencie s ostatnými odvetviami, v neposlednom rade v rámci technologického sektoru pre technologické dodávky. Výrobcovia automobilov musia diverzifikovať svoju dodávateľskú základňu tak, aby mali zaistené lokálne dodávky alebo dodávky z blízkych regiónov. Tým znížia závislosť a poistia sa proti rizikám.“

„Spoločnosti musia taktiež zabezpečiť, aby využívali najmodernejšie riešenia pre riadenie rizík, ktoré im umožnia zachovať si konkurenčný náskok,“ dodal P. Hendrych. „Medzi tieto riešenia patria riadiace veže dodávateľského reťazca, ktoré poskytujú kompletný prehľad a kontrolu nad rozšíreným dodávateľským reťazcom. Jedná sa napríklad o nástroje pre posudzovanie či riadenie rizík, ako je softvérová aplikácia DHL Resilience360. Resilience360 je jedinečné nové riešenie pre riadenie rizík, ktoré umožňuje podnikom premeniť narušovanie dodávateľského reťazca a globálnu ekologickú a sociálnepolitickú nestabilitu v konkurenčnú výhodu, pretože im poskytuje holistický a komplexný pohľad na celé dodávateľské reťazce a prehľad o rizikách v reálnom čase.“

Štúdiu Tichá revolúcia: Konvergencia a budúcnosť automobilového dodávateľského reťazca si môžete stiahnuť na: www.dhl.com/auto-convergence .

Táto webstránka používa cookies. Pokračovaním v prezeraní súhlasíte s ich použitím.