Roboty v DHL sú najlepšími spoločníkmi pre vychystávanie

  • DHL Supply Chain rozbieha pilotnú prevádzku inovatívneho skladu so spolupracujúcimi robotmi
  • Pozitívne reakce zamestnancov na efektívnejšie a ergonomickejšie vychystávacie procesy

Spoločnosť DHL úspešne rozbehla skúšobnú prevádzku spolupracujúcich robotov v sklade DHL Supply Chain v nemeckom meste Unna. Robot od francúzskeho startupu Effidence nazývaný EffiBOT je nový úplne automatizovaný vozík sprevádzajúci zamestnancov pri vychystávaní. EffiBOT zabezpečuje väčšinu fyzickej práce a jeho konštrukcia je navrhnutá tak, aby umožňovala bezpečnú spoluprácu s ľudmi ako aj prácu v ich blízkosti. Počas testu asistovali zamestnancom pri vychystávaní dvaja roboty, ktorí prevážali vychystávaný tovar. Po plnom naložení sa automaticky premiestnili k miestu vykládky, odkiaľ sa po vyložení vrátili späť. Zamestnanci skladu ocenili, že môžu mať pri práci obidve ruky voľné a nemusia ťahať alebo tlačiť žiadné ťažké vozíky.

Logistický sektor sa v súčastnosti musí vysporiadať najmä s vysokou frekvenciou vyskladňovania tovaru v menších jednotkách, čo je dané požiadavkami na nižšie stavy skladových zásob a nárastom internetového obchodu. Skladníci v prevádzkach bez automatizácie často narážajú na problém s ťažkými vozíkmi. Aby sa vyhli nadmernému nákladu, vyskladňujú naraz položky len pre jednu objednávku, čo vedie k prekonávaniu veľkých vzdialeností.

„Vozík pre vychystávanie tovaru nasleduje skladníka regálovým systémom. Akonáhle je vozík plný, odošle ho skladník k určitému miestu vykládky a prevezme iný vozík na ďalšiu činnosť. Vďaka tomuto riešeniu je prechod od vychystávania jednotlivých položiek k hromadným úkonom efektívnejší a ergonomickejší,“ vysvetľuje Michael Artinger, manažer skladu DHL Supply Chain, ktorý bol za testovanie zodpovedný.

Okrem robotov EffiBOT sa v súčastnosti testujú spolupracujúce roboty (Baxter and Sawyer) aj pre služby s pridanou hodnotou, ako napríklad kompletizácia a balenie, alebo mobilné vychystávajúce roboty, ktoré sa autonómne pohybujú medzi skladovými regálmi. „V nasledujúcich týždňoch uskutoční DHL ďalšie testy s rôznymi druhmi robotov a robotickými systémami,“ hovorí Markus Kückelhaus, vedúci oddelenia Innovation & Trend Research v divízii DHL Customer Solutions & Innovation. „Po vyhodnotení výsledkov sa rozhodne, aké technológie budú v spoločnosti DHL trvalo zavedené, aby sme sa patričným spôsobom etablovali v automatizovanej budúcnosti

Asistované vychystávanie tovaru je len jednou časťou revolúcie založené na automatizácii, ktorá zmení pracovné postupy v logistike. Najnovšia správa DHL o trendoch Robotics in Logistics(Robotika v logistike) objasňuje kompletný potenciál robotickej techniky a jej vplyv na dodávateľské reťazce. Správa o trendoch v anglickom jazyku je k dispozícii k stiahnutiu na následujúcom odkaze: www.dhl.com/robots

 

Táto webstránka používa cookies. Pokračovaním v prezeraní súhlasíte s ich použitím.