“Spoločenská zodpovednosť je silným faktorom úspechu”

 • Podstatné zlepšenie v medzinárodných hodnoteniach udržateľnosti
 • Zníženie emisií CO2 o 23%
 • Jedenásť nových krajín v partnerstve s SOS Children’s Villages a vzdelávacou sieťou Teach For All

Zodpovedné podnikateľské zvyklosti sú základom pre dlhodobý rast a úspech skupiny Deutsche Post DHL. Svojím reportom spoločenskej zodpovednosti (SZ) skupina poskytuje detailný pohľad na svoje globálne aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti, ako aj dosiahnutý pokrok v porovnaní s predošlým rokom. Názvom tohtoročného reportu SZ je – „Náhľad“ – podčiarkuje oddanosť na strane skupiny Deutsche Post DHL k zdieľaniu informácií so svojimi záujmovými skupinami. Report SZ predstavuje globálne aktivity skupiny v oblastiach spoločenskej zodpovednosti, ako aj zmeny v oblastiach ekonomických, sociálnych a ekologických. Pozitívnym výsledkom je zmena umiestnenia v rámci ankety Dow Jones Sustainability Indices World and Europe 2014 a získanie najvyššieho hodnotenia od MSCI, vedúceho poskytovateľa nástrojov na podporu investičných rozhodnutí. Podstatnou časťou reportu je analýza významnosti uskutočnená v roku 2013, ktorá je založená na komplexnom prieskume zainteresovaných strán a tvorí základ pre reporty SZ skupiny.

“Spoločenská zodpovednosť je silným faktorom úspechu. Našim cieľom je podnikať zodpovedným spôsobom, rozvíjať udržiavateľné výrobky a riešenia pre našich zákazníkov a používať kľúčové kompetencie našej spoločnosti k dobru komunít,“ hovorí Christof Ehrhart, Executive Vice President Corporate Communications and Corporate Responsibility v skupine Deutsche Post DHL. “Spájame ľudí a zjednodušujeme ich život – to robíme ako zásielková a logistická spoločnosť. V našom jedenástom reporte SZ – s titulom „Náhľad“ – poskytujeme našim záujmovým skupinám pohľad na to, aké výsledky sme v minulom roku dosiahli v rôznych oblastiach súvisiacich so spoločenskou zodpovednosťou a kde sme dosiahli vynikajúci pokrok.“

Jedným príkladom pokroku v roku 2014 je zníženie emisií CO2 o 23% naprieč celou skupinou Deutsche Post DHL. Toto je dôkazom neustáleho zlepšovania v oblasti zníženia emisií a taktiež veľkým krokom k dosiahnutiu skupinového cieľa za jednotlivé prevádzky (vrátane subdodávateľov prepravy) znížiť emisie o 30% do roku 2020 (v porovnaní s rokom 2007). V oblasti firemné občianstvo, skupina Deutsche Post DHL spolupracuje v jedenástich krajinách s SOS Children´s Villages a globálnou vzdelávacou sieťou Teach For All. Dnes je skupina aktívna v 32 krajinách zdokonaľovaním vzdelávacích možností a možností zamestnania postihnutých detí a mladých ľudí. Experti DHL z iniciatívy „GoHelp“ boli v roku 2014 nasadení v celom svete, pričom uskutočnili školenia pripravenosti na prírodnú katastrofu na 7 letiskách ako súčasť programu GARD a vyslali krízové tímy (DRT) na podporu v Čile a Paname.

Skupina Deutsche Post DHL dokázala zvýšiť podiel ekologických vozidiel v rámci svojho vozového parku a dodnes zrealizovala 17 600 zlepšovacích opatrení na takmer 11 200 vozidlách, čím zvýšila ekologickosť svojho vozového parku o 12%. Koncom roku 2014 odkúpila skupina Deutsche Post DHL spoločnosť StreetScooter GmbH. Vďaka akvizícií skupina zdôrazňuje svoje inovačné vodcovstvo v oblasti alternatívnych dopravných technológií a zabezpečuje neustálu expanziu ekologických vozidiel, ktoré využívajú elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov. V reportovanom roku percento využívania elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v skupine vrátane jej budov, zariadení a elektrických vozidiel vzrástlo na viac ako 61%.

V roku 2014 vzrástol počet absolventov pracujúcich na rôznych pozíciách v rámci skupiny celosvetovo na 5 000. Len v Nemecku si môžu maturanti vybrať z viac než 20 uznávaných absolventských programov. Vo februári 2014 začala svoju prácu novozaložená Rada pre rôznorodosť, ktorá pomáha pri dlhodobom presadení rôznorodosti a manažmentu rôznorodosti v rámci skupiny a pri dosiahnutí cieľov skupiny definovaných vo Vyhlásení o spoločenskej rôznorodosti a inklúzií. S podielom zamestnania ľudí s postihnutím na úrovni 9.1% vrámci Nemecka skupina Deutsche Post DHL už dnes podstatne prevyšuje priemer nemeckého súkromného sektora.

Skupina taktiež podporuje a pomáha svojim zamestnancom pri dobrovoľníckych aktivitách v rámci svojho Svetového dňa dobrovoľníctva a Fondu Living Responsibility. Interný pomocný fond “Pomáhame si navzájom” ponúka zamestnancom možnosť prispieť svojim kolegom, ktorí boli postihnutí prírodnou katastrofou. Okrem toho, program UPstairs ponúka štipendiá pre deti zamestnancov.

Prehľad najdôležitejších pokrokov v roku 2014:

 • Prepravených 2,12 miliárd ekologických zásielok v roku 2014
 • Zníženie emisií CO2 o 23% v porovnaní s rokom 2007
 • Deutsche Post DHL pokračovala v roku 2014 so zvyšovaním ekologickosti vozového parku vďaka 11 200 ekologickým vozidlám na cestách
 • Školenia v rámci krízového programu “Pripravme letiská na katastrofu” (GARD) na siedmych letiskách v Dominikánskej republike, Jordánsku, na Filipínach, v Peru, na Srí Lanke a dva krát v Arménsku
 • “Krízové tímy” nasadené pri lesných požiaroch v Čile a pri znečistení vôd v Paname
 • Partnerstvo s globálnou vzdelávacou iniciatívou “Teach For All” bolo rozšírené o národnú organizáciu “Enseña Ecuador” a dnes zahŕňa 8 krajín. Vlani bolo do práce 35 organizácií v rámci “Teach For All” zapojených 1,15 miliónov detí a mladých ľudí na celom svete
 • Spolupráca s “SOS Children’s Villages” bola rozšírená o partnerstvo s 10 ďalšími národnými organizáciami, čím ich celkový počet vzrástol na 24
 • Do Svetového dňa dobrovoľníctva sa zapojilo približne 108 000 zamestnancov v 117 krajinách a prispeli 245 000 hodinami dobrovoľníctva
 • Napriek ťažkým svetovým hospodárskym podmienkam vzrástol počet zamestnancov na viac než 480 000 a počet absolventov a učňov na viac než 5 000
 • Rada pre rôznorodosť začala pracovať v súlade s Vyhlásením o spoločenskej rôznorodosti a inklúzii
 • Už dnes vyše 40% akcionárskeho kapitálu skupiny Deutsche Post DHL vlastnia signatári Pravidiel zodpovedného investovania
 • Skupina Deutsche Post DHL bola prehodnotená v rámci Dow Jones Sustainability Index (DJSI) a DJSI Europe
 • MSCI potvrdila najvyššie hodnotenie (“AAA”) skupiny Deutsche Post DHL

Poznámky pre editorov:

Podobne ako v minulom roku, skupina rozhodla nevydať report SZ v papierovej forme. Namiesto toho vytvorila webstránku a príručku určenú reportu SZ, ktoré slúžia ako stručný prehľad aktivít SZ skupiny Deutsche Post DHL.

Report o spoločenskej zodpovednosti: www.dpdhl.com/cr-report2014

Túto tlačovú správu ako aj ďalšie informácie nájdete na: www.dpdhl.com/en/media_relations/press_releases.html

Táto webstránka používa cookies. Pokračovaním v prezeraní súhlasíte s ich použitím.