Spoločnosť DHL bola ocenená organizáciou Úsmev ako dar

Spoločnosť DHL Slovensko, ktorá je súčasťou skupiny Deutsche Post DHL Group, sa ako celosvetový líder v logistike zaviazala meniť životy ľudí na celom svete k lepšiemu. Darí sa jej to aj prostredníctvom niekoľkoročnej spolupráci s dobrovoľníckou organizáciou Úsmev ako dar, ktorá pomáha ohrozeným deťom a je katalyzátorom najdôležitejších systémových zmien v problematike detských domovov. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar odovzdala pri príležitosti svojho 25. výročia DHL Slovensko ocenenie za dlhodobú a lojálnu spoluprácu.

DHL Slovensko podporuje už ôsmy rok organizáciu nielen finančne, ale aj aktívnou dobrovoľníckou pomocou a to hneď prostredníctvom viacerých projektov. Deťom z detských domovov a zo sociálne slabších rodín prispieva na zimný rozvojový pobyt spojený s lyžovaním, pre 100 najšikovnejších detí pripravuje deň plný športových, zábavných a edukatívnych aktivít, počas letných táborov učí deti formou hier a súťaží správať sa k prírode šetrne a s úctou. Okrem toho zamestnanci piatich divízii DHL pôsobiacich na Slovensku každý rok zbierajú stravné lístky, ktoré sú použité na nákup potravín pre deti v táboroch, organizujú zbierku oblečenia, topánok a kníh, ktoré prostredníctvom Úsmevu ako dar posielajú rodinám, ktoré to najviac potrebujú. Vyvrcholením každoročnej spolupráce je vianočný Benefičný koncert Úsmev ako dar, na ktorom sa zúčastňuje približne 1000 detí z domovov a náhradných rodín. DHL Slovensko v tomto prípade prispieva nielen dobrovoľníckou pomocou, ale aj financiami z medzinárodného fondu Deutsche Post DHL Group, určeného práve na podporu zmysluplných projektov spoločenskej zodpovednosti.

Organizácia Úsmev ako dar sa rozhodla už po druhýkrát oceniť spoločnosť DHL Slovensko za jej iniciatívu. Na slávnostnom večere pre najvýznamnejších partnerov a podporovateľov odovzdali zastupiteľom spoločnosti DHL na Slovensku Cenu za významný prínos pri zlepšovaní kvality života detí v detských domovoch a za pomoc sociálne slabým rodinám. „Spoločenská zodpovednosť je neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej stratégie. Pomáhať iným ma napĺňa a aj to je jeden z dôvodov, prečo ma získanie tohto ocenenia veľmi potešilo. Verím, že prostredníctvom našej podpory zabezpečujeme deťom krajšiu budúcnosť a uľahčujeme im ich životnú pú.ť“ povedala Klaudia Višnovská, Marketing & Communications Manager DHL Supply Chain a Freight.

Táto webstránka používa cookies. Pokračovaním v prezeraní súhlasíte s ich použitím.