Unikátny systém dopĺňania zásob vznikol na Slovensku

Skladovanie, preprava tovaru, distribúcia a riešenie dodávateľského reťazca - to sú činnosti, kde hrá prím DHL Supply Chain. Odborníci z tejto spoločnosti navrhujú najlepšie možné riešenia, ktoré budú prínosom pre svojich zákazníkov a to na základe pochopenia ich požiadaviek a logistických potrieb. O najnovších trendoch v oblasti logistiky a outsourcingu sme sa zhovárali s Pavlom Hendrychom, generálnym riaditeľom DHL Supply Chain na Slovensku.

DHL Supply Chain sa zameriava na vybrané priemyselné sektory, čo pre zákazníkov znamená, že môžu využívať spoluprácu so špecialistami nielen v oblasti logistiky, ale taktiež v rámci ich konkrétneho trhu. Odborné know-how vytvára v kombinácii s priemyselnými riešeniami skutočnú konkurenčnú výhodu. Operácie DHL Supply Chain zaznamenávajú na Slovensku každoročný nárast už od začiatku pôsobenia u nás. Táto divízia DHL ponúka širokej škále svojich zákazníkov komplexné logistické služby a integrované logistické riešenia.

Zvučné mená v portfóliu zákazníkov

DHL Supply Chain spolupracuje na Slovensku s mnohými celosvetovo známymi značkami z automobilového, technologického, spotrebného, maloobchodného a energetického a výrobného odvetvia. „V priebehu roka 2015 nám pribudlo niekoľko menších zákazníkov a jeden veľký. Za posledných päť rokov sme nemali žiadne väčšie zmeny v zákazníckom portfóliu až v roku 2015,“ uvádza ako vysvetlenie Pavel Hendrych.
Týmto zákazníkom poskytuje DHL Supply Chain široké portfólio logistických služieb od centrálneho skladovania, distribúcie až po služby s pridanou hodnotou. Okrem základnej zásobovacej logistiky, skladovania alebo činnosti predajnej logistiky ponúka celý komplex doplnkových služieb, ako je dokončovanie, pribaľovanie, označovanie cenovkami, fakturáciu, spracovanie objednávok, vrátane podpory predaja a finančných služieb.

Rok 2015 by sa dal v živote slovenského DHL Supply Chain označiť ako rokom zmien. Ako skonštatoval generálny riaditeľ, rok 2014 bol dobrým rokom a spoločnosti sa veľmi darilo. „Niektorí zákazníci zväčšili svoje objemy, niektorí zmenšili. Zároveň tiež v spoločnosti meníme množstvo nových systémov, vrátane IT systémov. To je spojené s naším nevyhnutným dosť veľkým úsilím a s implementáciou týchto zmien,“ dodáva. Aj keď v konečnom zúčtovaní dopadne rok 2015 o niečo horšie ako ten predošlý, všetko nasvedčuje tomu, že vedenie DHL Supply Chain môže byť i tento krát veľmi spokojné. Medziročný pokles môžeme teda skôr pripísať na vrub interných zmien, v rámci ktorých bola časť zákazníkov a teda aj časť obratu spoločnosti prevedená na sesterskú spoločnosť DHL Freight.

Dopĺňanie zásob pod optickou kontrolou

Každá spoločnosť, ktorá chce napredovať, alebo si aspoň udržať dosiahnuté postavenie na trhu sa snaží o zavedenie nových, lepších produktov a služieb, ktoré by uspokojili svojich zákazníkov. Samozrejme, inak tomu nie je ani v prípade renomovanej spoločnosti DHL a jej divízie Supply Chain. „Vyvinuli sme nové systémy kontroly dopĺňania zásob, ktoré zvyšujú kvalitu. Ich podstata je založená na optickej kontrole. To znamená, že dopĺňanie zásob je kontrolované prerušením svetelného zväzku, poprípade optickému porovnávaniu tvaru s predlohou. Systém týmto spôsobom kontroluje, či bola daná položka vložená na správne miesto,“ vysvetľuje Hendrych. Táto svetová novinka vzišla z dielne kreatívnych tímov pracovníkov DHL a bez zbytočného preháňania sa dá povedať, že ide o slovenský unikát nielen v rámci DHL, ale aj z celosvetového pohľadu. V tejto súvislosti vzniklo aj nové vývojové oddelenie pod názvom Automation and Development, ktoré doteraz v podniku neexistovalo a je ojedinelé aj v z globálneho hľadiska. Toto oddelenie logistického vývoja má za úlohu zavádzať do praxe nové technológie, ktoré sú súčasťou práve realizovaných otvorených projektov uvedených na internom zozname, tzv. Pipeline. Generálny riaditeľ pokladá za najväčšiu konkurenčnú výhodu spoločnosti DHL Supply Chain práve jej vysoko odborný tím dosahujúci parametre svetovej úrovne: „Hovoríme o Slovensku ako špičke v rámci automobilového odvetvia i v rámci maloobchodu a technológií. Za druhú dôležitú oblasť a našu najväčšiu prednosť považujem výskumné aktivity zahrnuté do spomínaného oddelenia Automation and Development, ktoré podľa našich dostupných informácií nemá nikto iný vo svete. V rámci Slovenska sme určite najväčšou spoločnosťou na trhu s takmer 4000 zamestnancami, pričom obhospodarujeme približne 400 tisíc m2 skladových plôch. Pred konkurenciou máme náskok aj v dostupných technológiách.“ To všetko možno považovať za prednosti, ktoré ocenia i tí najnáročnejší zákazníci, ktorých dokáže osloviť predovšetkým komplexnosť a kvalita ponúkaných služieb. Tie však nevyhľadávajú len najväčšie podniky pôsobiace na Slovensku. Pestré zákaznícke portfólio spoločnosti svedčí o tom, že DHL Supply Chain je dobrým partnerom i pre menších zákazníkov.

Súčasné trendy v logistike a vízia do budúcnosti

Medzi podstatné trendy súčasných dní môžeme v tomto odvetví jednoznačne zaradiť inováciu a automatizáciu, z ktorých vyplývajú i konkrétne benefity. „Nie vždy sa dajú ukazovatele zvyšovať len produktivitou a rýchlosťou práce personálu,“ tvrdí Pavel Hendrych. „Je nutné brať ohľad i na ergonómiu a jedinou správnou cestou sa javia sofistikované systémy. K tomu sú potrebné dve veci. Prvou je kapacita vo výskume a automatizácii a vynikajúce personálne zázemie v podobe tréningu a práce so študentmi - budúcimi zamestnancami a stým súvisiace know-how. Nové generácie je potrebné identifikovať už teraz a patrične ich aj pripraviť na budúce výzvy, ktoré sú zrejmé už teraz. Ide predovšetkým o väčšiu komplexnosť, vyššiu rýchlosť a vyššie nároky na kvalitu. To je možné dosiahnuť len lepším nastavením procesov, zvyšovaním automatizácie a robotizácie vo výrobe.“ Dôležitým faktorom úspechu sú i dostatočné investície do IT systémov. V prípade DHL Supply Chain sa na tomto type investícií najviac podieľali samotní zákazníci. IT systémy zostávajú však aj naďalej pod priamou kontrolou DHL, ktorá aj tu zúročuje výhodu svojej komplexnosti a existencie vlastného IT oddelenia. To pozostáva z troch desiatok odborníkov, ktorí spájajú know-how spoločnosti z oblasti logistiky a znalosti IT, čím vzniká ďalšia veľká konkurenčná výhoda. Vďaka nej je tím DHL schopný nastavovať zákaznícke systémy a upravovať ich do tej podoby, aby celý reťazec - Supply Chain dával zmysel a bol optimálny. Vyššie uvedené prednosti už dávnejšie katapultovali DHL Supply Chain medzi lídrov na slovenskom trhu. Nedá sa preto očakávať, že by spoločnosť na Slovensku mohla ešte výrazne rásť v rámci existujúcich projektov. „Určite nám však budú zákazníci ešte pribúdať. Očakáva sa príchod novej spoločnosti z automobilového priemyslu pri Nitre, kde sme už teraz aktívni. Ale aktívni sme aj v iných projektoch nadnárodných spoločností, ktoré chystajú svoju expanziu na Slovensku, ktoré má z pohľadu logistiky veľmi dobrú polohu. Naším prvoradým cieľom tak zostáva udržať súčasnú výbornú pozíciu a to predovšetkým pomocou ďalších investícií do našich tímov, do automatizácie, vývoja a inovácií,“ uzatvára Pavel Hendrych.

Táto webstránka používa cookies. Pokračovaním v prezeraní súhlasíte s ich použitím.