Výsadba stromčekov

V polovici novembra zamestanci všetkých divízií DHL na Slovensku vysadili pri Svätom Jure spolu 640 stromčekov, aby v oblasti postihnutej kalamitou dopomohli k obnove lesa. Po úspešnom jarnom kole, kedy sa vysadilo 700 stromčekov, nasledoval druhý termín v tomto roku. Cieľom akcie bolo dobrovoľne priložiť ruku k dielu a pomôcť naplniť filozofiu GoGreen – program zameraný na ochranu životného prostredia.  

Ako svetový líder v oblasti dopravy a logistiky si skupina Deutsche Post DHL uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť, ktorá je hloboko zakorenená v jej firemnej kultúre. Medzi inými kladie veľký význam na oblasť ochrany životného prostredia. Skupina si stanovila za predbežný cieľ vysadiť celosvetovo 1 milión stromčekov ročne, aby do roku 2050 dosiahla nulové emisie. Ambíciu spoločnosti a snahu zahraničných kolegov pomáhajú aktívne napĺňať aj zamestnanci všetkých divízií DHL na Slovensku.

V dňoch 15. a 16. novembra sa dobrovoľníci z DHL zišli v tichom prostredí lesa medzi Račou a Svätým Jurom, aby urobili užitočný skutok pre našu planétu. Nakoľko sa začiatok jesene niesol v duchu teplého a suchého počasia, verili, že tento trend vydrží a počasie im bude priať aj v tak pokročilom novembrovom termíne, aby v spolupráci s lesníkmi z lesného hospodárstva 1. Svätojurskej mohli uskutočniť tohtoročné druhé kolo vysádzania stromčekov. Vo štvrtok sa síce zobudili do chladného rána, ale čoskoro sa ukázalo slniečko, aby krásne prehrialo široké okolie Bratislavy a jeho lúče si dobrovoľníci užívali po celý čas.

Pri výsadbe stromčekov je dôležité rešpektovať ich vegetačný kľud, to znamená, že najlepšie je výsadbu realizovať skoro na jar alebo neskoro na jeseň, kedy majú listnaté dreviny zatvorené puky a sú bez lístia,“ vysvetloval Šimon P. z lesného hospodárstva, ktorý so svojimi kolegami dohliadal na práce počas oboch dní.  Vysádzali sa „bučky“ – malé sadeničky buka vypestované zo semien, a to v lokalite zvanej Božia Muka, ktorá patrí Mestkým lesom Svätý Jur. Táto oblasť bola v r. 2010 zasiahnutá kalamitou, kedy les po niekoľko dňových májových daždoch zasiahla víchrica a napáchala obrovské škody. Keďže sa les nedokáže prirodzenými prírastkami ani po toľkých rokoch zregenerovať, je nevyhnutné prírode pomôcť a pravidelne vysádzať stromy rôznych druhov.

Po prevzatí náradia, rozdelenia do menších pracovných skupín a krátkej inštruktáži sa mohli dobrovoľníci z DHL pustiť do práce. Terén bol v porovnaní s jarnou akciou oveľa náročnejší. Práce komplikoval vysoký suchý trávnatý porast, ktorý siahal vyše pása a ukrýval skryté väčšie či menšie jamy. Lesníci odhadovali, že vzhľadom na terén aj menší počet účastníkov (vo štvrtok 9 ľudí, v piatok 11 ľudí) sa vysadí každý deň maximálne 200 stromčekov. To však nepočítali s odhodlaním, chuťou do práce a nadšením, ktoré zamestnancov DHL sprevádzalo obe dopoludnia. Práca išla od ruky a po ukončení prác sa dovedna napočítalo 640 zasadenýchstromčekov.

Lesníci sa snažia dosádzať stromčeky pravidelne. „Ujatosť mladých sadeničiek je menej ako 50 percent. Na rozdiel od výsadby v záhradke, kde si človek pôdu vopred pripraví, zaleje, pravidelne sa o sadeničku stará, zalieva či hnojí, v lese sú stovky vysadených stromčekov odkázané na prírodu samu. Ich rast závisí od vlahy aj poveternostných podmienok. Ďalším strašiakom je lesná zver, ktorá ich podupe či obhryzie. Mladé stromčeky vysychajú a hynú,“ objasňuje Šimon P.. Ľudské kapacity aj finančné prostriedky lesníkov sú obmedzené. Z toho dôvodu veľmi vítajú pomoc spoločnosti DHL nielen vo forme zakúpenia stoviek nových sadeníc, ale aj ochotu ľudí prísť a fyzicky sa podieľať na prácach.

Dobrovoľníci strávili nádherný čas v prírode, žažili veľa príjemných chvíľ a v neposlednom rade „máličko“ prispeli k revitalizícii lesa a obnove životného prostredia. Treba veriť, že o pár rokov budú pásmo okolo Svätého Jura lemovať zdravé buky, tak užitočné pre všetkých ľudí.

 

Táto webstránka používa cookies. Pokračovaním v prezeraní súhlasíte s ich použitím.