vysokozdvižný vozík DHL
DHL Supply Chain - mapa

Kontakt

 • Centrála
 • Diaľničná 2, 903 01 Senec
 • T02/49 100 477
 • E skdsc@dhl.com
 • Prevádzky
 • Multi-user DC1
 • Diaľničná 2, 903 01 Senec
 • T0918 501 433
 • Cross-dock DC1
 • Diaľničná 2, 903 01 Senec
 • T0905 429 046
 • Softlines DC4
 • Diaľničná 2, 903 01 Senec
 • T0918 415 979
 • Site DC9
 • Diaľničná cesta 5230/ 24A, 903 01 Senec
 • T0918 501 433
 • Hardlines DC2
 • 925 31 Gáň
 • T0918 324 443
 • Site DC4
 • 925 31 Gáň
 • T0907 846 108
 • Site Nitra
 • Dolné Hony 27, 949 01 Nitra
 • T+421 249100434
 • Logistic park Nové Mesto nad Váhom
 • Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • T0905 550 987
 • Logistic park Bratislava
 • J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
 • T 02/69 643 990