Navrhneme najlepšie možné riešenia,

ktoré budú pre Vašu firmu prínosom

  • Rozumieme Vašim problémom
    a predvídame Vaše obchodné a logistické problémy
  • Skladovanie, preprava tovaru, distribúcia a riešenie dodávateľského reťazca patria do širokej škály logistických možností, ktoré DHL Supply Chain ponúka svojim zákazníkom
  • Bez ohľadu na to, v ktorom priemyselnom odvetví pôsobíte, DHL Supply Chain Vám ponúka skladovanie v distribučných centrách určených len pre jedného zákazníka a taktiež skladovanie v distribučných centrách určených pre viacerých zákazníkov
  • Skutočná konkurenčná výhoda
  • Na základe pochopenia požiadaviek zákazníka a stanovenia potrieb jeho firmy a logistiky navrhnú odborníci najlepšie možné riešenia, ktoré budú pre firmu prínosom.
  • DHL Supply Chain sa zameriava na vybrané priemyselné sektory, čo pre zákazníkov znamená, že môžu využívať spoluprácu so špecialistami nielen v oblasti logistiky, ale taktiež v rámci ich konkrétneho trhu.
  • Odborné know-how vytvára v kombinácii s priemyselnými riešeniami skutočnú konkurenčnú výhodu.
DHL sklad