Ponúka jednotné colné riešenie

Na riadenie zákazníkovej prepravy

 • Riešenie
 • Colný úrad priamo v sklade DHL
 • Práca v rámci zjednodušeného postupu
 • Elektronické spojenie s colnou správou
 • Skladovanie v colnom sklade z dôvodu preclenia skladovaného tovaru
 • Riadiaci systém dFlex
 • Ukončenie procedúry v rámci režimu Transit (NCTS)
 • Odoslanie v rámci režimu Transit (NCTS)
 • Obidve pracujú v rámci zjednodušeného postupu, na ktorý má DHL Supply Chain povolenie Colného úradu
 • Komunikácia s colným úradom prebieha elektronicky v rámci systému dFlex
 • Všetky dokumenty sú vydávané lokálne DHL Supply Chain zamestnancami
DHL colné služby