Ponúkame

komplexné prepravné služby

 • Vozový park vyhradený len pre jeden účel
 • Manažment dodávateľov v automobilovom priemysle
 • Maloobchodná distribúcia
 • Riadenie prepravných riešení
 • Cross docking služby
 • Skladovanie
 • Medzinárodná a vnútroštátna preprava
 • Colné služby
 • Dodanie na základe zákazníkovho dodacieho listu - špeciálny potvrdzujúci dokument
 • IOD správa v nasledujúci deň ráno
 • Skenovanie dodacích listov
 • Spätné doručenie tovaru
 • Pokrytie prepravnej siete
 • Vlastná domáca cross-docking a distribučná sieť
 • Priame napojenie na všetky druhy DHL prepravných služieb vďaka strategickej polohe v Senci (vnútroštátne a medzinárodné zasielkové služby medzinárodná zberná služba, letecká a námorná nákladná preprava)
 • Prepravný riadiaci systém
 • iCargo
DHL prepravné služby