Služby pre zákazníkov

v následujúcich sektoroch

 • Chceme sa stať prvou voľbou pre našich zákazníkov
 • BOZP
 • Ochrana životného prostredia (GoGreen)
 • Prieskum spokojnosti zákazníka (CSS)
 • DHL Supply Chain globálne ukazovatele výkonnosti (GMS)
 • Zlepšovanie procesov (DMAIC) & LEAN
 • Projektový manažment (DePICT)
 • Zabezpečenie kvality (Path to Quality)
 • Angažovanosť zamestnancov (vrátane prieskumu spokojnosti zamestnancov EOS)
 • IT: kľúčová silná stránka a výhoda
 • Risk manažment & BCM
Riešenia v priemyselných sektoroch - angažovanosť zamestnancov Riešenia v priemyselných sektoroch - loga