Uskladnenie Vášho tovaru

podľa vašich požiadaviek

  • Zákaznícke výhody
  • Zvýšenie viditeľnosti a kontroly v rámci dodávateľkého reťazca
  • Zlepšenie presnosti zásob
  • Poskytnutie spoľahlivých služieb na vysokej úrovni
  • Zvýšenie ziskovosti
  • Popis služieb
  • Navrhovanie a prevádzkovanie skladov podľa Vašich požiadaviek s najlepšími možnými riadiacimi skladovými systémami
  • Prevádzkovanie skladov len pre Vás alebo môžete zdieľať skladový priestor s viacerými zákazníkmi
  • Ponuka všetkých druhov skladovacích služieb: skladovanie, vychystávanie, riadenie zásobovania, inventúra, sklady s kontrolovateľným teplotným režimom, atď.

Príjem

Zaskladňovanie

Skladovanie

DHL sklad - príjem DHL sklad - zaskladňovanie DHL sklad - skladovanie

Vychystávanie

Služby s pridanou hodnotou

Výdaj

DHL sklad - vychystávanie DHL služby s pridanou hodnotou DHL sklad - výdaj